نام واحد : محمد آرتا

نام محصول : آرد گندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 3813132
 • شماره مجوز : 1527
 • تاریخ مجوز : 12/02/1389
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%