نام واحد : محمد آرتا

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 3813132
 • شماره مجوز : 1527
 • تاریخ مجوز : 12/02/1389
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 6,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%