نام واحد : شهیده حسینی کلاگر

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل ج شهید...
 • تلفن شرکت : **********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهیده حسینی کلاه گر محله
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن به روش انجماد سریع

 • سریال مجوز : 3025859
 • شماره مجوز : 701/4098
 • تاریخ مجوز : 13/02/1389
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%