نام واحد : احمد- علی اکبر- حسین و محمدباقر رجبی

نام محصول : سردخانه زیر صفر

 • سریال مجوز : 3665955
 • شماره مجوز : 213132
 • تاریخ مجوز : 27/11/1388
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%