نام واحد : صنایع غذائی فومن

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2818022
 • شماره مجوز : 2154
 • تاریخ مجوز : 05/02/1389
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 121,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%