نام واحد : زمردآسیا

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 3300027
 • شماره مجوز : 2007
 • تاریخ مجوز : 08/03/1387
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 4,950 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%