نام واحد : محمد رضا نصر آباد

نام محصول : دانه بندی ریگ و سنگ

 • سریال مجوز : 350312000000
 • شماره مجوز : 1431610/120
 • تاریخ مجوز : 13/09/1393
 • کد محصول : 1410512354
 • شرح محصول : دانه بندی ریگ و سنگ
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%