نام واحد : اطلس رس گناباد

نام محصول : پودر بنتونیت

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 4640/26/119
 • تاریخ مجوز : 13/02/1394
 • کد محصول : 2699412348
 • شرح محصول : پودر بنتونیت
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%