نام واحد : تعاونی 3222گهر شهر انشان

نام محصول : کنسرولوبیاچیتی

 • سریال مجوز : 2703808
 • شماره مجوز : 124-117926
 • تاریخ مجوز : 14/02/1389
 • کد محصول : 15131614
 • شرح محصول : کنسرولوبیاچیتی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%