نام واحد : لبنی شیرواژه

نام محصول : خامه قنادی

 • سریال مجوز : 3304512
 • شماره مجوز : 2050
 • تاریخ مجوز : 30/05/1387
 • کد محصول : 15201123
 • شرح محصول : خامه قنادی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%