نام واحد : صنایع غذایی شکوه آرینا

نام محصول : بسته بندی شکلات وکراکر با اسباب بازی

 • سریال مجوز : 3308255
 • شماره مجوز : 2106
 • تاریخ مجوز : 20/09/1387
 • کد محصول : 15431348
 • شرح محصول : بسته بندی شیرینیهای غیرآردی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%