نام واحد : مهدی احیایی

نام محصول : کیوب یونجه

 • سریال مجوز : 3300909
 • شماره مجوز : 2157
 • تاریخ مجوز : 29/02/1388
 • کد محصول : 15331135
 • شرح محصول : یونجه خشک
 • ظرفیت : 8,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%