نام واحد : شرکت خوشه گستر البرز

نام محصول : اماده سازی فرآوری و بسته بندی گوشت مرغ جوجه کباب

 • سریال مجوز : 1788975
 • شماره مجوز : 62871
 • تاریخ مجوز : 08/02/1389
 • کد محصول : 15111222
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ماکیان
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%