نام واحد : شرکت خوشه گستر البرز

نام محصول : انواع کنسرو گوشتی

 • سریال مجوز : 1788975
 • شماره مجوز : 62871
 • تاریخ مجوز : 08/02/1389
 • کد محصول : 15131660
 • شرح محصول : کنسروانواع غذاهای اماده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%