نام واحد : آریا نان گنبد

نام محصول : نان صنعتی-نان اروپایی

 • سریال مجوز : 3813137
 • شماره مجوز : 1481
 • تاریخ مجوز : 11/02/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 5,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%