نام واحد : آریا نان گنبد

 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد کاووس
 • نشانی شرکت : گنبد-خ سرابی...
 • تلفن شرکت : *******172جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی گنبد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرزاد بخشی عرب
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گنبد

نام محصول : نان صنعتی-نان اروپایی

 • سریال مجوز : 3813137
 • شماره مجوز : 1481
 • تاریخ مجوز : 11/02/1389
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 5,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%