نام واحد : نی نی تا سهامی خاص

نام محصول : آب نبات مغزدار

 • سریال مجوز : 1400006
 • شماره مجوز : 122/406
 • تاریخ مجوز : 20/01/1388
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%