نام واحد : آرد ایلام

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 1400012
 • شماره مجوز : 122/7882
 • تاریخ مجوز : 03/07/1384
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 36,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%