نام واحد : شرکت پارس فرآوری صدف

نام محصول : فیش فینگر

 • سریال مجوز : 1788985
 • شماره مجوز : 63114
 • تاریخ مجوز : 11/02/1389
 • کد محصول : 15121512
 • شرح محصول : فیش فینگر
 • ظرفیت : 8 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%