نام واحد : جواد فتح الهی

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 1402304
 • شماره مجوز : 122/7159
 • تاریخ مجوز : 18/07/1383
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%