نام واحد : نشاسته دانه طلایی

نام محصول : نشاسته ازذرت

 • سریال مجوز : 1402821
 • شماره مجوز : 122/14583
 • تاریخ مجوز : 02/12/1384
 • کد محصول : 15321110
 • شرح محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%