نام واحد : منصور یک تن ثانی

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تنکابن شیرود...
 • تلفن شرکت : *******192جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنکابن
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : منصور یک تن ثانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات و کیوی

 • سریال مجوز : 3025872
 • شماره مجوز : 701/4842
 • تاریخ مجوز : 19/02/1389
 • کد محصول : 15132111
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%