نام واحد : کیمیاگران بدره

نام محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند

 • سریال مجوز : 1403025
 • شماره مجوز : 122/7082
 • تاریخ مجوز : 05/06/1387
 • کد محصول : 15511112
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس چغندرقند
 • ظرفیت : 2,100,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%