نام واحد : آرد صنعت مرزن آباد

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 3025873
 • شماره مجوز : 701/4859
 • تاریخ مجوز : 19/02/1389
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 2,670 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%