نام واحد : صنایع غذایی چیپس سیب زمینی سپیده ایلام

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1403620
 • شماره مجوز : 122/4749
 • تاریخ مجوز : 10/04/1385
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%