نام واحد : تعاونی شماره 1090 ساناز طلایی

نام محصول : بیسکویت ساده و کرمدار

 • سریال مجوز : 1403644
 • شماره مجوز : 122/8978
 • تاریخ مجوز : 11/07/1389
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%