نام واحد : پروتین طلایی شمال

نام محصول : غذای اماده ونیمه اماده

 • سریال مجوز : 2818036
 • شماره مجوز : 1113
 • تاریخ مجوز : 25/01/1389
 • کد محصول : 15492350
 • شرح محصول : غذای های اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت
 • ظرفیت : 25,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%