نام واحد : تقی دامغانیان

نام محصول : بسته بندی آب لیمو

 • سریال مجوز : 2220125
 • شماره مجوز : 7823
 • تاریخ مجوز : 29/02/1389
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 2,130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%