نام واحد : مصطفی و مجید نصیری و رقیه یادگاری

نام محصول : بسته بندی نمک (غیر خوراکی)

 • سریال مجوز : 350315000000
 • شماره مجوز : 37120
 • تاریخ مجوز : 07/10/1393
 • کد محصول : 7495412418
 • شرح محصول : بسته بندی نمک (غیر خوراکی)
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%