نام واحد : تعاونی تولیدی چوب رویان شاهرود

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2220127
 • شماره مجوز : 8655
 • تاریخ مجوز : 03/03/1389
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%