نام واحد : تعاونی تولیدی چوب رویان شاهرود

  • استان : سمنان
  • شهر : شاهرود
  • نشانی شرکت : شاهرودکیلومتر...
  • تلفن شرکت : ****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : شاهرودکیلومتر 2 جاده رویان
  • تلفن واحد : ****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : سیدرضا موسوی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه بالای صفر

  • سریال مجوز : 2220127
  • شماره مجوز : 8655
  • تاریخ مجوز : 03/03/1389
  • کد محصول : 15135011
  • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
  • ظرفیت : 5,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
  • نوع مجوز : طرح توسعه
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 91%
    91%