نام واحد : تیرتاف زاگرس

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1405274
 • شماره مجوز : 122/2029
 • تاریخ مجوز : 30/02/1389
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 10,500 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%