نام واحد : شرکت پرشین پودر آسیا - تمدید 25731

نام محصول : غذای اماده طبخ

 • سریال مجوز : 1789016
 • شماره مجوز : 63769
 • تاریخ مجوز : 19/02/1389
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 245 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%