نام واحد : واحد ذرت خشک کنی اتحادیه تعاون روستایی ایلام

نام محصول : خشک کردن ذرت تر

 • سریال مجوز : 1406063
 • شماره مجوز : 122/13010
 • تاریخ مجوز : 14/10/1387
 • کد محصول : 15311412
 • شرح محصول : خشک کردن ذرت تر
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%