نام واحد : سهامی آردجنوب

نام محصول : گندم

 • سریال مجوز : 2000001
 • شماره مجوز : ص21/2
 • تاریخ مجوز : 19/11/1351
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 197,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%