نام واحد : مهدی پور رسول درزی

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : بابل خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی رستمکلا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی پوررسول درزی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 3025920
 • شماره مجوز : 701/7721
 • تاریخ مجوز : 11/03/1389
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%