نام واحد : تعاونی 54 دزفول

نام محصول : کنسانتره میوهبجزکنسانتره مرک

 • سریال مجوز : 2000180
 • شماره مجوز : 11858
 • تاریخ مجوز : 12/11/1361
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%