نام واحد : علی قوی پنجه ترکمانی

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1217276
 • شماره مجوز : 110/7862
 • تاریخ مجوز : 26/02/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%