نام واحد : بسته بندی محفل جنوب بلوچستان - توسعه

نام محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات

 • سریال مجوز : 2307993
 • شماره مجوز : 7627
 • تاریخ مجوز : 22/03/1389
 • کد محصول : 15131611
 • شرح محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%