نام واحد : شرکت گروه صنعتی نجاتی اناتا

نام محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه

 • سریال مجوز : 1141560
 • شماره مجوز : 10234
 • تاریخ مجوز : 24/03/1389
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%