نام واحد : تعاونی 924 ویفر شاهو

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1506465
 • شماره مجوز : 6144
 • تاریخ مجوز : 24/03/1389
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%