نام واحد : تعاونی مهان سس سیراف گروه 3711

نام محصول : سس های غذایی

 • سریال مجوز : 1605431
 • شماره مجوز : 1194423
 • تاریخ مجوز : 27/03/1389
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%