نام واحد : حبیب اله صدیقی

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 1934700
 • شماره مجوز : 37860
 • تاریخ مجوز : 29/03/1389
 • کد محصول : 15492161
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%