نام واحد : فرآورده های لبنی ستاره طلائی گلستان

نام محصول : اب لیمو ترش

 • سریال مجوز : 3813192
 • شماره مجوز : 3775
 • تاریخ مجوز : 29/03/1389
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%