نام واحد : فیروز امین

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2000082
 • شماره مجوز : 2370
 • تاریخ مجوز : 12/02/1362
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 4,745 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%