نام واحد : فرزین - مهدی و فاطمه - مریم و شیرین حاجی کریملو

نام محصول : تمبرهندی ومشابه

 • سریال مجوز : 3716579
 • شماره مجوز : 7115
 • تاریخ مجوز : 01/04/1389
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%