نام واحد : زمزم خوزستان

نام محصول : در بطری شیشه ای

 • سریال مجوز : 2000139
 • شماره مجوز : 14335
 • تاریخ مجوز : 06/10/1384
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 14,840 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%