نام واحد : محمدرضا حکیمیان

نام محصول : قندکله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 3424675
 • شماره مجوز : 11089
 • تاریخ مجوز : 29/03/1389
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%