نام واحد : کشت و صنعت کارون

نام محصول : شکر خام

 • سریال مجوز : 2000154
 • شماره مجوز : 10374
 • تاریخ مجوز : 15/07/1383
 • کد محصول : 15421110
 • شرح محصول : تولید قند وشکر
 • ظرفیت : 180,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%