نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی ناز مرغ قاسم و شرکاء تغییر یافته از محسن ترابی زیارتگاهی

نام محصول : بسته بندی گوشت و مرغ

 • سریال مجوز : 2420342
 • شماره مجوز : 16037
 • تاریخ مجوز : 08/04/1389
 • کد محصول : 15111220
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ومرغ
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%