نام واحد : تهیه و تولید خوراک دام کارون

نام محصول : کنسانترهبجزکنسانتره میوه

 • سریال مجوز : 2000157
 • شماره مجوز : 3252
 • تاریخ مجوز : 11/03/1381
 • کد محصول : 15491530
 • شرح محصول : کنسانتره بجزکنسانتره میوه
 • ظرفیت : 180,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%