نام واحد : علی رفسنجانی

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری میدان...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز 1
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی رفسنجانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : سبد میوه

 • سریال مجوز : 3025974
 • شماره مجوز : 701/10322
 • تاریخ مجوز : 01/04/1389
 • کد محصول : 25201282
 • شرح محصول : سبد میوه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%