نام واحد : معدنی و صنعتی پتاس ایران

نام محصول : نمک سنگی صنعتی (استخراج)

 • سریال مجوز : 200211000000
 • شماره مجوز : 1118/21972
 • تاریخ مجوز : 30/08/1394
 • کد محصول : 1422512305
 • شرح محصول : نمک سنگی صنعتی (استخراج)
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%