نام واحد : علی اکبر خواجوی

 • استان : مازندران
 • شهر : گلوگاه
 • نشانی شرکت : گلوگاه میدان...
 • تلفن شرکت : *******152جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گلوگاه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر خواجوی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تخم مرغ مایع

 • سریال مجوز : 3025982
 • شماره مجوز : 701/11367
 • تاریخ مجوز : 09/04/1389
 • کد محصول : 15491911
 • شرح محصول : تخم مرغ مایع
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%