نام واحد : کارخانه نیشکر هفت تپه

نام محصول : استحصال شکراز نیشکر

 • سریال مجوز : 2000179
 • شماره مجوز : 1208
 • تاریخ مجوز : 11/03/1376
 • کد محصول : 15421120
 • شرح محصول : تصفیه شکر
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%