نام واحد : کارخانه نیشکر هفت تپه

نام محصول : ملاس نیشکر

 • سریال مجوز : 2000179
 • شماره مجوز : 1208
 • تاریخ مجوز : 11/03/1376
 • کد محصول : 15421410
 • شرح محصول : انواع ملاس نیشکروغیره
 • ظرفیت : 42,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%